Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

20 Listopada 2019

Chroń swój kościół przed zimnem i wilgocią

Podtoruńska parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą, dzięki uzyskanym środkom w ramach projektu RPO na wsparcie prac termomodernizacyjnych wykonała modernizację budynku kościoła w zakresie montażu energooszczędnego ogrzewania akumulacyjnego, poprawy wentylacji oraz instalacji paneli fotowoltaicznych.

Automatik Elektrociepło firma specjalizująca się od ponad 20-stu lat w branży grzewczej, podjęła się prac w parafii w Osieku. Obiekty sakralne są bardzo wymagającą architekturą, do każdego projektu należy dołożyć należytą staranność, aby osiągnąć wcześniejsze założenia. Bryła budynku, konstrukcja oraz wyposażenie są wyznacznikiem wyboru systemu grzewczego i wentylacyjnego spełniającego wymogi techniczne i oczekiwania księdza proboszcza.

Elektryczne podłogowe ogrzewanie akumulacyjne

Elektryczne podłogowe ogrzewanie akumulacyjne jest ogrzewaniem płaszczyznowym o charakterystycznym rozkładzie ciepła – wyższa temperatura przy podłodze a niższa przy suficie. W ogrzewaniu podłogowym ciepło rozchodzi się równomiernie w całym obiekcie. Przy odpowiednio zbilansowanej mocy wewnątrz świątyni utrzymywana jest stała temperatura oraz optymalna wilgotność. Prawidłowy poziom wilgotności dla zabytkowej architektury sakralnej wynosi 40-60%RH. Niskotemperaturowe ogrzewanie akumulacyjne jest energooszczędnym sposobem ogrzewania. Ze względu na znikomą ilość kurzu (częste mycie posadzki) szczególnie zalecane dla alergików.

Zanim rozpoczną się prace montażowe

Przystępując do projektowania ogrzewania podłogowego akumulacyjnego w kościele należy określić zapotrzebowanie cieplne budynku, ustalić rodzaj posadzki i określić moc jednostkową przewodu, jaką należy zastosować. Przewody grzejne układane są wg projektu, odstępy między przewodami są ułożone w taki sposób, aby nie powstały strefy niedogrzane.

Dobra izolacja termiczna podłóg, ścian oraz szczelne okna zmniejszają zapotrzebowanie na energię cieplną i zwiększają opłacalność stosowania ogrzewania elektrycznego.

Dlaczego ogrzewanie tanim prądem?

W zabytkowych obiektach sakralnych temperatura powinna być utrzymywana na stałym poziomie, jakiekolwiek zmian powinny przebiegać łagodnie. Ogrzewanie podłogowe akumulacyjne utrzymuje stabilną temperaturę przez cały sezon grzewczy. Ogrzewaniem steruje automatyka, która analizuje ilość ciepła zgromadzonego w wylewce, jednocześnie dokonując pomiarów temperatury zewnętrznej. Dzięki tym danym, następuje precyzyjne określenie wymaganego czasu pracy układu grzewczego, poprzez kontrolę momentu włączenia i wyłączenia ładowania tanią energią. Funkcja samoadaptacyjna sterowania pozwala na radykalne obniżenie kosztów, szczególnie w okresach przejściowych, takich jak wiosna czy jesień.

Tania energia z II taryfy oraz panele fotowoltaiczne wpłyną znacznie na obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem oraz oświetleniem świątyni.

Rekuperacja decentralna czyli wentylacja z odzyskiem ciepła

Istotną zaletą ogrzewania podłogowego jest korzystny wpływ na mikroklimat wewnątrz kościoła, nie wysusza powietrza, utrzymuje wilgotność na optymalnym poziomie.

Uzupełnieniem komfortu cieplnego jest prawidłowo działająca wentylacja. W kościele w Osieku zamontowano wewnątrzścienne rekuperatory. Zadaniem rekuperatorów jest dostarczać wysokiej jakości, świeże powietrze bez strat ciepła wewnątrz obiektu sakralnego.

Cicha praca rekuperatorów wewnątrzściennych jest racjonalnym uzupełnieniem wyposażenia pomieszczeń, które wymagają wentylacji. Kościół szczególnie jest narażony na pojawianie się pleśni i grzybów na ścianach, oknach z powodu dużej ilości osób w jednym zamkniętym pomieszczeniu.

Wentylacja z odzyskiem ciepła poprawi cyrkulację powietrza w pomieszczeniu i zapobiegnie uczuciu znużenia wiernych podczas liturgii. Ponadto wpłynie na obniżenie kosztów energii elektrycznej w kościele.

Tekst: Dorota Osińska